Kontakt

Adresa prevádzkarne:

Kpu s.r.o.
Ružová 182
924 00 GALANTA

Tel.: 0903210340

Fax.: 031/7804718

E-mail: krajcir@krajcir.sk

IČ: 36242161

DIČ: 2021565953